Bevestiging Bart Breunesse

 

Op zondag 26 februari is ds. Bart Breunesse bevestigd als predikant voor Aalden en Gees.
In een bomvolle kerk was het een feestelijke gebeurtenis.

Doorstartdienst

 Zondag 29 januari hebben we een doorstartdienst gevierd. De diamantgroep had de organisatie. Voor deze zondag werd het werk van het Leger des heils voor het voetlicht gebracht. Het thema van de dienst was "Deel je leven".

29-12-2016 Klusdag

Wat een klus. Van buiten en van binnen in en om de kerk.

Startweekend 2016

In het startweekend van 23, 24 en 25 september 2016 werd  gedacht aan
'een goed doel'. Dit doel werd gevonden bij Kerk in Actie, nl.
"FIETSEN VOOR KAMEROEN".

Afscheid en bevestiging

Op zondag 18 september 2016 hebben we afscheid genomen van de duo-diakenen Anke en Aaldert Kamman. Hans Hordijk werd in deze dienst bevestigd als diaken.

Klik op de foto voor de reportage:

Overstapdienst

Zondag 10 juli 2016 heeft de kindernevendienst de overstapdienst georganiseerd.

Een fotoverslag kunt u hier zien:

Samen eten

Op 17 februari 2016 werd voor de eerste keer Samen Gegeten, een initiatief van enkele mensen die het voorbeeld van andere kerken wel eens wilden volgen. Op 21 april was de tweede.

Paasontbijt

 

Na 3 mooie diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag
was het op zondag 27 maart Pasen.

Stille week 2016

De liturgische schikking van witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag en de woorden die daar bij horen.

Wereldgebedsdag

Op 4 maart 2016 werd er wereldwijd gebeden, volgens een liturgie die dit jaar door Cubaanse vrouwen was gemaakt: Wereldgebedsdag.